Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thứ Trưởng Lê Đình Thọ kí văn bản yêu cầu: Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký văn bản yêu cầu Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành; các Tổng công ty: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Vận tải thủy, Đường sắt Việt Nam, Đường sông miền Nam, Cảng hàng không Việt Nam; các Sở GTVT về thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 trong việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trương Hòa Bình tại Thông báo kết luận số 344/TB-VPCP ngày 08/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chủ động ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả tình trạng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị: các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT và đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2303/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về triển khai thực hiện Nghi quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu. Nắm bắt kịp thời thông tin về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ các cơ quan chức năng để kịp thời bổ sung các giải pháp ngăn chặn kịp thời. Trong phạm vi thẩm quyền của mình chia sẻ các thông tin về quản lý điêu hành vận tải, thiêt bị giám sát hành trình khi có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan chức năng.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, kiểm soát thườmg xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa; chú ý các mặt hàng điện tử, xăng dầu, thuốc lá, rượu, bia, động vật quý hiếm, thực phẩm tươi sống và thuốc tân dược; chủ động đấu tranh hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đó đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết ngăn chặn, kịp thời có hiệu quả của hành vi vận chuyên hàng lậu.

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 3

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyên hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; bổ sung hình thức tuyên truyền trực quan bằng các pano, áp phích tại các đầu mối giao thông, các tuyên đường bộ, đường săt, đường thủy, đường biển và hàng không và địa bàn trọng điểm. Đồng thời xử lý nghiêm hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.