Giá các loại xe tải trên thị trường Việt Nam

Vận tải Trường Giang cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin được cập nhật mới nhất về bảng giá các loại xe tải trên thị trường Việt Nam. Cung cấp cho mọi người một cái nhìn toàn cảnh về thị trường ô tô tải.

giá các loại xe tải

Báo giá các loại xe tải.

HYUNDAI GIÁ XE
HD 100 – Nhập khẩu        1.00 T Thùng 3130 x 1630 x 1850 (mm) 365.000.000 VNĐ
HD 65 – CKD                            2.50 T Thùng  4450 x 2050  x 1850  (mm) 675.000.000 VNĐ
HD 72 – CKD                       3.50 T Thùng 4980 x 2050 x 1850 (mm) 599.000.000 VNĐ
HD 72 – Nhập khẩu                3.50 T Thùng  4980 x 2050  x  1850 (mm) 630.000.000 VNĐ
HD 78 – Nhập khẩu           4.50 T Thùng  4980 x 2050  x  1850 (mm) 680.000.000 VNĐ
HD 85 – CKD                            5.50 T Thùng  4980 x 2050  x  1850 (mm) 575.000.000 VNĐ
HD 88 – CKD                       5.50 T   575.000.000 VNĐ
HD 98 – CKD                        6.50 T Thùng  4690 x 2050  x  1850 (mm) 609.000.000 VNĐ
HD 98S – CKD                      6.50 T Thùng  4685 x 2050  x  1850 (mm) 629.000.000 VNĐ
HD 99 – CKD                        6.40 T Thùng 4980 x 2050 x 1870 (mm) 609.000.000 VNĐ
HD 99 – Ben                         5.00 T Thùng 3200 x 1920 x 650 (mm) 699.000.000 VNĐ
HD 120 – Nhập khẩu                5.00 T Thùng 7400 x 2320 x 2100 (mm) 1.190.000.000 VNĐ
HD 170 – Nhập khẩu                8.50 T Thùng 7210 x 2360 x 2125 (mm) 1.450.000.000 VNĐ
HD 700 – Đồng vàng         7.00 T Thùng 4870 x 1950 x 1850 (mm) 636.000.000 VNĐ
HD 210 – Nhập khẩu              13.60 T Cabin chassi (2 cầu ,1 dí) 1.389.000.000 VNĐ
HD 320 – Nhập khẩu              17.50 T Cabin chassi 380 (2 cầu, 2 dí) 2.109.000.000 VNĐ
HD 320 – Nhập khẩu        17.50 T Cabin chassi 340 (2 cầu, 2 dí ) 2.099.000.000 VNĐ
HD 360 – Nhập khẩu        21.00 T Cabin chassi 380 (2 cầu, 2 dí) 2.329.000.000 VNĐ
Đầu Kéo HD 700 – Nhập khẩu Công suất  340PS 1.699.000.000 VNĐ
Đầu Kéo HD 1000 – Nhập khẩu Công suất   410PS 1.799.000.000 VNĐ
Đầu Kéo Daewoo – Nhập khẩu   1.395.000.000 VNĐ
ISUZU GIÁ XE
QKR55F                          1.40 T Thùng 3570 x 1740 x 1700   (mm) 349.000.000 VNĐ
NLR55E                              1.40 T Thùng 3570 x 1740 x 1700   (mm) 479.000.000 VNĐ
QKR55H                        1.90 T Thùng 4380 x 1740 x 1870   (mm) 399.000.000 VNĐ
NMR85H                           1.90 T Thùng 4450 x 1860 x 1870 (mm) 575.000.000 VNĐ
NPR 85K                            3.95 T Thùng 5150 x 2050 x 1870   (mm) 599.000.000 VNĐ
NQR 75L                        5.50 T Thùng 5700 x 2090 x 2050 (mm) 639.000.000 VNĐ
NQR 75M                          5.50 T Thùng 6100 x 2090 x 2050   (mm) 669.000.000 VNĐ
FRR 90N                      6.20 T Thùng 6650 x 2240 x 2050   (mm) 799.000.000 VNĐ
FVR 34Q                       9.00 T Thùng 7700 x 2350 x 2150   (mm) 1.139.000.000 VNĐ
FVR 34S                            9.00 T Thùng 8100 x 2350 x 2150 (mm) 1.159.000.000 VNĐ
FVM34T                          16.00 T Thùng 7650 x 2350 x 2150   (mm) 1.439.000.000 VNĐ
FVM34W                    16.00 T Thùng 9490 x 2353 x 2150   (mm) 1.599.000.000 VNĐ
HINO GIÁ XE
XZU650                             1.90 T Thùng 4500 x 1720 x 1870   (mm) 565.000.000 VNĐ
WU352L                            4.50 T Thùng 5050 x 1840 x 1820 (mm) 489.000.000 VNĐ
XZU720                             4.50 T Thùng 5050 x 2050 x 1800   (mm) 595.000.000 VNĐ
WU342L                       5.20 T Thùng  4300 x 1880 x 1850  (mm) 519.000.000 VNĐ
XZU730                             5.20 T Thùng 5450 x 2030 x 2090   (mm) 629.000.000 VNĐ
FC9JJSE                           6.40 T Thùng 5700 x 2350 x 2050 (mm) 769.000.000 VNĐ
FC9JESW                         6.40 T Thùng 5700 x 2350 x 2050 (mm) 765.000.000 VNĐ
FC9JLSW                    6.40 T Thùng 6760 x 2350 x 2050   (mm) 775.000.000 VNĐ
FG8JJSB                      9.40 T Thùng 7300 x 2350 x 2150   (mm) 1.089.000.000 VNĐ
FG8JPSB                         9.40 T Thùng 7300 x 2350 x 2150   (mm) 1.129.000.000 VNĐ
FG8JPSL                     9.40 T Thùng 8550 x 2350 x 2150   (mm) 1.139.000.000 VNĐ
FL8JTSA                        15.00 T Thùng 7600 x 2350 x 2150   (mm) 1.389.000.000 VNĐ
FL(super long body)      15.00 T Thùng 9250 x 2350 x 2150   (mm) 1.459.000.000 VNĐ
MITSUBISHI – FUSO GIÁ XE
C.4.7LW                          1.90 T Thùng 4420 x 1720 x 1870   (mm) 545.000.000 VNĐ
C.6.5WIDE                      3.50 T Thùng 4500 x 2100 x 2080   (mm) 585.000.000 VNĐ
C.6.5WIDE                      4.50 T Thùng 5150 x 2120 x 2100   (mm) 585.000.000 VNĐ
C.GREAT                        4.50 T Thùng 5160 x 2060 x 2040 (mm) 625.000.000 VNĐ
FE85PHZSL                    5.20 T Thùng 5600 x 2050 x 2040   (mm) 665.000.000 VNĐ
FM657N                      9.00 T Thùng 7800 x 2350 x 2150   (mm) 1.160.000.000 VNĐ
FJ(super long body)     15.00 T Thùng 9000 x 2350 x 2150   (mm) 1.270.000.000 VNĐ
VEAM GIÁ XE
VT 100                              1.00 T Xe Chassi 288.000.000 VNĐ
VT 125                               1.25 T Xe Chassi 298.000.000 VNĐ
VT 150                               1.50 T Xe Chassi 341.000.000 VNĐ
VT 201                              2.00 T Xe Chassi 329.000.000 VNĐ
VT 201 – 1                         2.00 T Xe Chassi 352.000.000 VNĐ
VT 200A                      2.00 T Xe Chassi 318.000.000 VNĐ
VT 250 – 1                    2.50 T Xe Chassi 373.000.000 VNĐ
VT 252                              2.50 T Xe Chassi 340.000.000 VNĐ
VT 255                              2.50 T Xe Chassi 360.000.000 VNĐ
VT 350                              3.50 T Xe Chassi 380.000.000 VNĐ
VT 340                              3.50 T Xe Chassi 507.000.000 VNĐ
VT 490                              5.00 T Xe Chassi 532.000.000 VNĐ
VT 490A                      5.00 T Xe Chassi 512.000.000 VNĐ
VT 498                         5.00 T Xe Chassi 505.000.000 VNĐ
VT 500                              5.00 T Xe Chassi 540.000.000 VNĐ
VT 650                              6.50 T Xe Chassi 550.000.000 VNĐ
VT 651                               6.50 T Xe Chassi 525.000.000 VNĐ
VB 100                          1.00 T Xe Ben 288.000.000 VNĐ
VB 125                           1.25 T Xe Ben 303.000.000 VNĐ
VB 150                          1.50 T Xe Ben 336.000.000 VNĐ
VB 350                         3.50 T Xe Ben 407.000.000 VNĐ
HYUNDAI GIÁ XE
HD 100 – Nhập khẩu        1.00 T Thùng 3130 x 1630 x 1850 (mm) 365.000.000 VNĐ
HD 65 – CKD                            2.50 T Thùng  4450 x 2050  x 1850  (mm) 675.000.000 VNĐ
HD 72 – CKD                       3.50 T Thùng 4980 x 2050 x 1850 (mm) 599.000.000 VNĐ
HD 72 – Nhập khẩu                3.50 T Thùng  4980 x 2050  x  1850 (mm) 630.000.000 VNĐ
HD 78 – Nhập khẩu           4.50 T Thùng  4980 x 2050  x  1850 (mm) 680.000.000 VNĐ
HD 85 – CKD                            5.50 T Thùng  4980 x 2050  x  1850 (mm) 575.000.000 VNĐ
HD 88 – CKD                       5.50 T   575.000.000 VNĐ
HD 98 – CKD                        6.50 T Thùng  4690 x 2050  x  1850 (mm) 609.000.000 VNĐ
HD 98S – CKD                      6.50 T Thùng  4685 x 2050  x  1850 (mm) 629.000.000 VNĐ
HD 99 – CKD                        6.40 T Thùng 4980 x 2050 x 1870 (mm) 609.000.000 VNĐ
HD 99 – Ben                         5.00 T Thùng 3200 x 1920 x 650 (mm) 699.000.000 VNĐ
HD 120 – Nhập khẩu                5.00 T Thùng 7400 x 2320 x 2100 (mm) 1.190.000.000 VNĐ
HD 170 – Nhập khẩu                8.50 T Thùng 7210 x 2360 x 2125 (mm) 1.450.000.000 VNĐ
HD 700 – Đồng vàng         7.00 T Thùng 4870 x 1950 x 1850 (mm) 636.000.000 VNĐ
HD 210 – Nhập khẩu              13.60 T Cabin chassi (2 cầu ,1 dí) 1.389.000.000 VNĐ
HD 320 – Nhập khẩu              17.50 T Cabin chassi 380 (2 cầu, 2 dí) 2.109.000.000 VNĐ
HD 320 – Nhập khẩu        17.50 T Cabin chassi 340 (2 cầu, 2 dí ) 2.099.000.000 VNĐ
HD 360 – Nhập khẩu        21.00 T Cabin chassi 380 (2 cầu, 2 dí) 2.329.000.000 VNĐ
Đầu Kéo HD 700 – Nhập khẩu Công suất  340PS 1.699.000.000 VNĐ
Đầu Kéo HD 1000 – Nhập khẩu Công suất   410PS 1.799.000.000 VNĐ
Đầu Kéo Daewoo – Nhập khẩu   1.395.000.000 VNĐ
ISUZU GIÁ XE
QKR55F                          1.40 T Thùng 3570 x 1740 x 1700   (mm) 349.000.000 VNĐ
NLR55E                              1.40 T Thùng 3570 x 1740 x 1700   (mm) 479.000.000 VNĐ
QKR55H                        1.90 T Thùng 4380 x 1740 x 1870   (mm) 399.000.000 VNĐ
NMR85H                           1.90 T Thùng 4450 x 1860 x 1870 (mm) 575.000.000 VNĐ
NPR 85K                            3.95 T Thùng 5150 x 2050 x 1870   (mm) 599.000.000 VNĐ
NQR 75L                        5.50 T Thùng 5700 x 2090 x 2050 (mm) 639.000.000 VNĐ
NQR 75M                          5.50 T Thùng 6100 x 2090 x 2050   (mm) 669.000.000 VNĐ
FRR 90N                      6.20 T Thùng 6650 x 2240 x 2050   (mm) 799.000.000 VNĐ
FVR 34Q                       9.00 T Thùng 7700 x 2350 x 2150   (mm) 1.139.000.000 VNĐ
FVR 34S                            9.00 T Thùng 8100 x 2350 x 2150 (mm) 1.159.000.000 VNĐ
FVM34T                          16.00 T Thùng 7650 x 2350 x 2150   (mm) 1.439.000.000 VNĐ
FVM34W                    16.00 T Thùng 9490 x 2353 x 2150   (mm) 1.599.000.000 VNĐ
HINO GIÁ XE
XZU650                             1.90 T Thùng 4500 x 1720 x 1870   (mm) 565.000.000 VNĐ
WU352L                            4.50 T Thùng 5050 x 1840 x 1820 (mm) 489.000.000 VNĐ
XZU720                             4.50 T Thùng 5050 x 2050 x 1800   (mm) 595.000.000 VNĐ
WU342L                       5.20 T Thùng  4300 x 1880 x 1850  (mm) 519.000.000 VNĐ
XZU730                             5.20 T Thùng 5450 x 2030 x 2090   (mm) 629.000.000 VNĐ
FC9JJSE                           6.40 T Thùng 5700 x 2350 x 2050 (mm) 769.000.000 VNĐ
FC9JESW                         6.40 T Thùng 5700 x 2350 x 2050 (mm) 765.000.000 VNĐ
FC9JLSW                    6.40 T Thùng 6760 x 2350 x 2050   (mm) 775.000.000 VNĐ
FG8JJSB                      9.40 T Thùng 7300 x 2350 x 2150   (mm) 1.089.000.000 VNĐ
FG8JPSB                         9.40 T Thùng 7300 x 2350 x 2150   (mm) 1.129.000.000 VNĐ
FG8JPSL                     9.40 T Thùng 8550 x 2350 x 2150   (mm) 1.139.000.000 VNĐ
FL8JTSA                        15.00 T Thùng 7600 x 2350 x 2150   (mm) 1.389.000.000 VNĐ
FL(super long body)      15.00 T Thùng 9250 x 2350 x 2150   (mm) 1.459.000.000 VNĐ
MITSUBISHI – FUSO GIÁ XE
C.4.7LW                          1.90 T Thùng 4420 x 1720 x 1870   (mm) 545.000.000 VNĐ
C.6.5WIDE                      3.50 T Thùng 4500 x 2100 x 2080   (mm) 585.000.000 VNĐ
C.6.5WIDE                      4.50 T Thùng 5150 x 2120 x 2100   (mm) 585.000.000 VNĐ
C.GREAT                        4.50 T Thùng 5160 x 2060 x 2040 (mm) 625.000.000 VNĐ
FE85PHZSL                    5.20 T Thùng 5600 x 2050 x 2040   (mm) 665.000.000 VNĐ
FM657N                      9.00 T Thùng 7800 x 2350 x 2150   (mm) 1.160.000.000 VNĐ
FJ(super long body)     15.00 T Thùng 9000 x 2350 x 2150   (mm) 1.270.000.000 VNĐ
VEAM GIÁ XE
VT 100                              1.00 T Xe Chassi 288.000.000 VNĐ
VT 125                               1.25 T Xe Chassi 298.000.000 VNĐ
VT 150                               1.50 T Xe Chassi 341.000.000 VNĐ
VT 201                              2.00 T Xe Chassi 329.000.000 VNĐ
VT 201 – 1                         2.00 T Xe Chassi 352.000.000 VNĐ
VT 200A                      2.00 T Xe Chassi 318.000.000 VNĐ
VT 250 – 1                    2.50 T Xe Chassi 373.000.000 VNĐ
VT 252                              2.50 T Xe Chassi 340.000.000 VNĐ
VT 255                              2.50 T Xe Chassi 360.000.000 VNĐ
VT 350                              3.50 T Xe Chassi 380.000.000 VNĐ
VT 340                              3.50 T Xe Chassi 507.000.000 VNĐ
VT 490                              5.00 T Xe Chassi 532.000.000 VNĐ
VT 490A                      5.00 T Xe Chassi 512.000.000 VNĐ
VT 498                         5.00 T Xe Chassi 505.000.000 VNĐ
VT 500                              5.00 T Xe Chassi 540.000.000 VNĐ
VT 650                              6.50 T Xe Chassi 550.000.000 VNĐ
VT 651                               6.50 T Xe Chassi 525.000.000 VNĐ
VB 100                          1.00 T Xe Ben 288.000.000 VNĐ
VB 125                           1.25 T Xe Ben 303.000.000 VNĐ
VB 150                          1.50 T Xe Ben 336.000.000 VNĐ
VB 350                         3.50 T Xe Ben 407.000.000 VNĐa

Vận tải Trường Giang_Vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc.

Vận tải Trường Giang là một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc. Nếu bạn đang có 1 khối lượng hàng hóa cần vận chuyển, hãy liên hệ với vận tải Trường Giang chúng tôi. Sự hài lòng từ quý khách hàng chính là thành công của Vận tải Trường Giang.

vận chuyển hàng hóa

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Vận tải Trường Giang.

  • Giá cả là yếu tố Vận tải Trường Giang cạnh tranh nhất, giá cả chúng tôi luôn ổn định trong thời gian dài
  • Đội ngũ nhân viên trẻ,năng động,nhiệt huyết, hợp tác và làm việc hết mình vì khách hàng.
  • Có đội ngũ kỹ thuật khảo sát hàng hóa, tư vấn phương pháp vận chuyển kỹ lưỡng, đảm bảo chi phí vận chuyển thấp nhất, đem lại hiệu quả cao nhất
  • Có hợp đồng vận chuyển, hóa đơn, biên nhận vận chuyển rõ ràng, chính xác, đầy đủ
  • Có đội xe số lượng lớn đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển hàng hóa của quý khách hàng, luôn đáp ứng kịp thời khi khách hàng có nhu cầu,
  • Đội ngũ hùng hậu bốc xếp, đóng gói, gia cố hàng hóa trước khi hàng lên xe, đảm bảo hàng hóa được an toàn nhất, sẽ không có trường hợp hàng bị móp mép, ẩm ướt, rách bao bì..
  • Có lịch xe chạy liên tỉnh mỗi ngày, hàng hóa sẽ không bị lưu tại kho, hay trễ hẹn giao hàng

Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi, những ưu đãi đặc biệt đang chờ bạn phía trước.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0986 55 77 27

Phòng KD 1: 0969 888 464
Phòng KD 2: 0969 888 465

Bài viết liên quan,

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Vận Tải Trường Giang.

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 42/177 Đường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Bãi xe tại Hà Nội : Đường Bệnh Viện Nội Tiết TW, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.( trong trường Trung Cấp Y Hà Nội)
Điện thoại: 0986 55 77 27
Email: [email protected]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.